Uzmanlık kursları

GAS BLENDER (Nıtrox / Trımıx)

Karışım Gaz Uzmanlığı Kursunda, karışım gaz hazırlama yöntemlerinin ve emniyet kurallarının pratik uygulama ile ele alındığı 2-4 saatlik bir programdır.

DPV (Dıver Propulsıon Vehıcle)

DPV (Dalıcı İlerleme Vasıtası)

Kursta, DPV’nin trim ve ağırlık ayarları, emniyet kuralları ve doğru sürüş, acil durum senaryoları 4 dalış esnasındaki 160dk’lik dip zamanıyla hem pratikte hem teoride uygulanır.

Açık Devre kursları

IANTD Open Water Sıde Mount Dıver

Bu program Side Mount dalışı için gerekli olan teknik ve düşünce yapısının temelini oluşturur ve side mount dalışının ayrışan ekipmanıyla efektif dalış yapmayı gösterir.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • Advanced Open Water Diver
 • Asgari 25 kayıtlı dalış
 • 18 yaş
 • Yüzerlilik konusunda yeterlilik
IANTD Advanced EANx Dıver

Bu program dalıcıyı, %99 oksijen ihtiva eden karışımlarla 42 metre ve azami 15 dakika dekompresyonu olan dalışlar yapmaya kalifiye eder.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • EANx Diver ve Deep Diver
 • Asgari 30 kayıtlı dalış
 • 18 yaş veya ebeveyn onayıyla 15 yaş
IANTD Advanced Recreatıonal Trımıx Dıver

Bu programın hedefi adayın EANx / Trimix bilgi ve beceri düzeyini Sportif amaçlı 48 metre azami derinlik ve 15 dakika azami dekompresyon içeren dalışları yapabilecek seviyeye getirmektir.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • Recreational Trimix Diver veya Nitrox Diver ve IANTD Deep Diver olmak
 • Asgari 30 kayıtlı dalış
 • 18 yaş veya ebeveyn onayıyla 15 yaş
IANTD Technıcal Dıver

Emniyetli dalış yapmak isteyen dalıcılar tarafından, özel karışım gazlar kullanarak, derinliği 30 metreyi aşıp, 54 metreyi geçmeyen dalışlar için tercih edilen programdır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • Advanced EANx Diver
 • Asgari 100 kayıtlı dalış, bunlardan en az 30 dalış 27 metreden derin
 • 18 yaş
IANTD Normoxıc Trımıx Dıver

Emniyetli dalış yapmak isteyen dalıcılar tarafından, özel karışım gazlar kullanarak, derinliği 39 metreyi aşıp, 60 metreyi geçmeyen dalışları gerçekleştirebilmek için gerekli dekompresyon gazlarının ve Normoksik Trimix kullanımını da barındıran programdır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • Advanced EANx Diver
 • Asgari 100 kayıtlı dalış, bunlardan en az 30 dalış 27 metreden derin
 • 18 yaş
IANTD Trımıx Dıver

Derin dalışı normoksik karışımlarla faal olarak yapan ve limitlerini 100 metreye kadar genişletmek isteyen dalıcılar için tasarlanmış programımızdır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • IANTD Technical Diver veya eşdeğer
 • Asgari 200 kayıtlı dalış, bunlardan en az 25’i 42 ve 60 metre derinlik aralığnda
 • 18 yaş

Kapalı Devre kursları

IANTD Aır Dıluent rEvo CCR Dıver (MOD 1)

rEvo kapalı devre dalış cihazıyla, havayı inceltici gaz olarak kullanarak, azami 42 metreye 15 dakika azami dekompresonla, emniyetli teknik dalış yapılmasını mümkün kılan programdır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • IANTD Advanced EANx veya Advanced Recreational Trimix Diver veya eşdeğer (Kursla beraber alınabilinir. Ek ücretler için sorunuz)
 • 18 yaş
IANTD Normoxıc Trımıx rEvo CCR Dıver (MOD 2)

Normoksik Trimix gazlarını inceltici ve kurtarıcı olarak kullanarak 40 metreyi aşan azami 60 metreyi hedefleyen kapalı devre cihazları için normoksik trimix programıdır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • CCR Dalıcısı olmak
 • Asgari 20 dalışta 25 saat kapalı devre cihazıyla dalmış olmak
 • 18 yaş
IANTD Trımıx rEvo CCR Dıver (MOD 3)

Bu program tecrübeli kapalı devre dalıcılarını, hipoksik trimix ile, azami 100 metre derinliğe kadar, emniyetli dalışlar organize edebilmeleri için tasarlanmıştır.

 

ÖN KOŞULLAR:

 • IANTD Normoxic Trimix CCR Dalıcı veya eşdeğer
 • Eğitim göreceği ünitede en az 50 saat tecrübelenmiş olmak
 • 18 yaş